1. Vite hvordan komme i gang og få best mulig utbytte av rene hender kampanjen i din barnehage
2. Vite hvordan du kan raskt avdekke om smittevernberedskap dere har idag er god nok til minske risiko for sykdomsfare i din barnehage
3. Hvordan kan du som barnehageleder gjør det enklere for deg selv og din personale å aktivt minske risiko for de smittsomme sykdommene som kan sette barn og personalets helse i fare, til den grad det er praktisk mulig.
1
2
3
4
5
6
7

Har din barnehage noen form for smittevernsløsning i dag?

1
2
3
4
5
6
7

Dersom personalet i din barnehage ikke er bevisst på viktigheten av smitteforebygging kan de spre smittebærende bakterier og virus gjennom sine daglige rutiner ute å være klar over det selv.

Har du noen metode på plass i din barnehage for å skape bevissthet om viktigheten av smitteforebygging blant barnehagepersonell?

1
2
3
4
5
6
7

Dersom dine ansatte ikke har tilstrekkelig kompetanse rundt gode smitteforebyggende tiltak kan de bli hindret fra å ta de valgene som er nødvendig for å minimere risiko for forekomst av smitte i din barnehage.

Har din barnehage noen form for trening i smitteforebyggende rutiner for å styrke kompetanse og sikre gode smitteforebyggende ferdigheter hos personalet?

1
2
3
4
5
6
7

Dersom gode rutiner for smitteforebygging ikke blir praktisert på konsekvent basis kan det være et tidsspørsmål før smittsomme sykdommer oppstår i din barnehage.

Har din barnehage et internkontrollsystem på plass for å påse at gode smitteforebyggende rutiner blir implementert og å avdekke når dette ikke er tilfellet?

1
2
3
4
5
6
7

I tilfellet smittsomme sykdommer oppstår er det avgjørende å kunne avdekke hvilke nivå fare den oppståtte sykdommen kan utsette barn og personale for.

Har din barnehage en løsning på plass som gjør det mulig å få en rask oversikt over hvilke barn eller personale som er mest utsatt dersom de blir smittet av den spesifikke sykdommen som har oppstått?

1
2
3
4
5
6
7

Tiltak som er nødvendige for å kontrollere fare forbundet med en type sykdom er ikke nødvendigvis de samme tiltakene for en annen type sykdom.

Har din barnehage implementert noen form informasjon som personale kan ha tilgang til for å vite hva de trenger å gjøre for å håndtere fare forbundet med den spesifikke sykdommen som har oppstått?

1
2
3
4
5
6
7

Har din barnehage på plass noen form for skriv som kan sendes til foreldrene når smittsomme sykdommer er oppdaget i barnehagen ?