1. Vite hvordan komme i gang og få best mulig utbytte av rene hender kampanjen i din barnehage
2. Vite hvordan du kan raskt avdekke om smittevernberedskap dere har idag er god nok til minske risiko for sykdomsfare i din barnehage
3. Hvordan kan du som barnehageleder gjør det enklere for deg selv og din personale å aktivt minske risiko for de smittsomme sykdommene som kan sette barn og personalets helse i fare, til den grad det er praktisk mulig.

Gjøre det enklere for deg selv


Arbeid for å sikre god smittevernberedskap i barnehagen bringer med seg flere utfordringer.

Som medlem i landsforeing for friskere og tryggere barnehager får du tilgang landest eneste helomfattende smittevernberedskap program for at barn og personale er beskyttet mot de smittsomme sykdommene som kan sette deres helse i fare, til den grad det er praktisk mulig i din barnehage.

Bli medlem idag, gitt stadig skiftende smittefare bilde er det en av de viktigste valgene du som barnehageleder tar i år, for å fremme trygghet, helse og velvære for barn og personalet i din barnehage.