En advarende historie om viktigheten av godt smittevern i barnehage


31. mai slo tragedien til i barnehagen. Barnehagelederen fikk vite at en av de yngste barna i barnehagen, to år gamle Myles Mayfield, døde som en følge av smittsom sykdom han ble utsatt for i barnehagen.

Daycare p1 pic 1

31. mai slo tragedien til i barnehagen. Barnehagelederen fikk vite at en av de yngste barna i barnehagen, to år gamle Myles Mayfield, døde som en følge av smittsom sykdom han ble utsatt for i barnehagen.


Som barnehageleder er du opptatt av å sikre at barn som går i din barnehage vokser opp i et trygt omsorgsmiljø som ikke setter deres helse eller liv i fare.

Er smittevernberedskap i din barnehage god nok til å beskytte barn best mulig mot de smittsomme sykdommene som kan sette deres helse i fare?


Ta quizen for å finn ut nå.

Tar kun 3 minutter