3 enkle milepæl i kampanjen for å sikre god håndhygiene blant barn og redusere sykdomsfare i din barnehage
Øk bevissthet om viktigheten av god håndhygiene

For at barn skal være flinke til vaske hender er de nødt til å være bevisst på hvilke konsekvenser dårlig håndhygiene kan ha for dem.

Hev kompetanse hos barn om hvordan vaske hender

Når barn først er bevisst på viktigheten av god håndhygiene er det avgjørende at de får trening i hvordan de bør vaske hender på en ordentlig måte

Påminn og oppmuntre dem til å vaske hender

Når barn først er bevisst på viktigheten av god håndhygiene og vet hvordan de bør vaske hender er det viktig a de bir påminnet når det viktigst å vaske hender.

Slik skapes bevissthet om viktigheten av god håndhygiene


Princess book

For så skape bevissthet om viktigheten av god håndhygiene blant barn i din barnehage inkluderer rene hender kampanjen eventyret “Pinssesser må også vaske hendene”, hvor de får møte prinsesse Thea, hun er ei jente på barnehagealder og vi følger henne i dagene frem mot den store vaffeldagen. Prinsesse Thea er god på mange ting, men hun har problemer med å se og forstå viktigheten av god håndhygiene. I eventyret vil vi, sammen med prinsesse Thea, lære om hvorfor det er så viktig å praktisere god håndhygiene. Det er et kort eventyr som har som hensikt å legge grunnlag for videre læring om håndhygiene og videre, smittevern.

Dette lille eventyret passer perfekt til lesestund i barnehagen, der det kan brukes som en introduksjon til hvorfor alle barn bør lære god håndhygiene. Eventyret er bygget opp på en måte som holder barna interesserte, samtidig som det legger vekt på praksisen av håndhygiene.

Aktivitetskort


Activity card

Disse enkle og praktiske Aktivitetskortene kommer som et supplement til eventyret om prinsesse Thea. Kortene stiller et spørsmål og gir flere svaralternativer som barna må velge mellom, for å gjøre det morsomt har vi flettet inn ting som fargelegging, trekke linjer og å tegne stjerner. Spørsmålene vil være relatert til hendelsene i eventyret og skal hjelpe barna å huske informasjonen gitt i eventyret bedre.

Vi anbefaler og bruke eventyret og disse aktivitetskortene sammen, for eksempel kan man avslutte lesestund med at barna får utdelt kortene og løser de sammen med deg. Enten om du lar barna jobbe selvstendig eller leser spørsmålene høyt og går gjennom de som en gruppe, vil de gi verdifull innsikt og informasjon om viktigheten av god håndhygiene.

Hev kompetanse hos barn om hvordan vaske hender


Får å heve kompetanse blant barn om hvordan de bør vaske hender, inkluderer Rene Hender diplomprogram for barn en opplæringsvideo om hvordan barn bør vaske hender.

Videoen viser tydelig på en informativ måte hvordan god håndvask skal gjennomføres. Språket brukt i opplæringsvideoen er enkelt for barna å forstå, slik at du eller dine ansatte ikke behøver å bruke ekstra tid på å forklare hva det egentlig er de skal gjøre. Det er også implementert illustrasjoner fra påminnelses plakat om hvordan vaske hender i opplæringsvideoen, slik at når barna senere ser på plakaten vil de bedre huske bevegelsene som hører til bildet. Dette vil være et videre steg på veien mot god håndhygiene, og et viktig ledd i lenken for smittevern.

Friendship day

Påminne barn om å vaske hender


Pumphlet 1
Pumphlet 2

For sikre god håndhygiene praksis blant barn er det viktig å kontinuerlig oppmuntre og påminne barn om å praktisere god håndhygiene. I den tredje og siste milepælen i Rene Hender diplom programmet for barn inkluderes derfor påminnelses plakater som minner barn om hvordan og når de bær vaske hender.

Plakatene kan skrives ut og lamineres før den henges opp i nærheten av toaletter, vasker og på de stedene det er viktigst!

Diploma

Last ned diplom for barn


Nå de 3 milepælene er fullført la barna få en god mestringsfølelse og få et godt minne de kan ta med seg resten av livet!