Foreningen søker å oppnå dette ved å:


Icon 1st

Hjelpe deg som barnehageleder å enklere fremme og spre kunnskap om god smittevern praksis på alle nivåer i din barnehage.

Icon 2nd

Tilrette nødvendige hjelpeverktøy som gjør det enklere for deg som barnehagelder å sikre god smittevern praksis i din barnehage.

Icon 3rd

Bidra til å effektivisere samspillet mellom din barnehage og de instansene i samfunnet som ønsker å verne barn og ansatte i din barnehage mot forhold som kan sette deres helse i fare.

Icon 4th

Gjøre det enklere for deg som barnehagelder å etterleve rådene i forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler.

Om styrelederen


En lidenskap for bevare barns helse og trygghet

Owner pic child

En lidenskap for bevare barns helse og trygghet

Tareq er andregenerasjons innvandrer til Norge. I 1961 emigrerte hans mor til Norge fra Bangladesh med Tareq og hans yngre bror. Og han oppdaget raskt verdien av et godt utført arbeid. I sin søken etter et bedre liv, jobbet den enslige moren doble skift. Men hun gjorde alltid en utmerket jobb, fordi hun utførte jobben med stolthet.Og dette engasjementet ble overført til Tareq, som senere begynte å tilby hygienetjenester til barnehager.

Owner pic

“Under utbruddet av svineinfluensa ønsket barnehagene jeg leverte hygieneprodukter og tjenester til, minske risiko for spredningen av pandemien, forteller Tareq. “Men det var da at jeg ble virkelig klar over hvor viktig dette med smittevern er, jeg innså også at min kunnskap rundt smitterisiko i barnehagemiljø var svært begrenset. Jeg bestemte meg derfor for å tilegne kunnskap på dette spesifikke feltet.

Uønskede konsekvenser


Hand germs

Og det var da han oppdaget at mye av forskningen i metoder og prosedyrer for god smittevernberedskap i barnehager endte opp i medisinske tidsskrifter som få personer utenfor det medisinske samfunnet hadde tilgang til og kunne dra nytte av.

Dette kan få store konsekvenser for utviklingen til barna.

Selv om de fleste av smittsomme sykdommer som forekommer i barenhagene ikke forstyrrer barns utvikling, kan noen infeksjoner bidra til helsemessige komplikasjoner hos barn senere i utviklingen deres.

En advarende historie om nivå av fare smittsomme sykdommer kan utsette barnehagebarn for


Et par år etter at Tareq hadde begynt å interessere seg spesifikt for smittevern i barnehager dukket saken om Myles Mayfield opp. For i 2015 måtte to år gamle barnet bøte med livet etter å ha vært utsatt for en svært smittsom sykdom i barnehagen.

I rettsaken som fulgte kom det fram at manglende bevissthet rundt smittefare gjorde at ansatte i barnehagen ikke var i stand til å sette tilverks tiltak for beskytte 2 år gamle Myles Mayfield mot smittsomme sykdommen som kostet han livet.

I en uttalelse på vegne av familien sa faren, Barry Mayfield: Selv om vi for alltid vil føle smerten over tapet av Myles, er vi dedikerte til å sørge for at han ikke døde forgjeves ...Dette søksmålet var aldri om penger. Alle pengene i verden kan ikke hente Myles tilbake....ingen andre familier trenger å miste et barn på samme måte som oss. Vi håper at ved å sette søkelyset på det som skjedde med Myles, fremtidige tragedier kan unngåes.

Healthy family

Fremtidige tragedier bør unngås


Food germs

Det to år gamle barnehagebarnets dødsfall ble drivkraften bak utvikling av landest første og eneste helomfattende smittevern sertifiseringsprogram for barnehager. Målet er gjøre det enklere for barne helse og trygghet bevisste barnehageldere i landet med sikre at barn og ansatte i deres barnehage er best mulig beskyttet mot de smittsomme sykdommene som kan sette deres helse in fare.

Ingen foreldre, barnehageleder eller barnehage personale skal måtte oppleve å miste barn under deres omsorg grunnet mangelfull smittevern i barnehagen.

“Jeg opplevde veldig sterkt at ingen barnehageleder, forelder eller ansatt skal behøve å oppleve tapet av et barn under deres omsorg grunnet mangel på god smittevern i barnehagen.